1

Umów się już dziś

Nie pobieramy opłat za przeanalizowanie sprawy.

Skonsultuj z nami swoją sprawę bezpłatnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bezpłatna konsultacja

Usługi

Oddłużanie

 

Kto może ubiegać się o oddłużanie w Norwegii?

Jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia z wierzycielami, możesz ubiegać się o oddłużenie w Norwegii. Możesz się o nią ubiegać niezależnie od tego, z czym wiążą się Twoje problemy z zadłużeniem. Ustawa przewiduje, że tylko osoby z poważnym zadłużeniem otrzymają możliwość odzyskania kontroli nad swoją sytuacją finansową poprzez zawarcie umowy spłaty długów. W celu ustalenia, czy dłużnik trwale nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych, pod uwagę brane są przede wszystkich jego dochody, wydatki i majątek. Prawo wymaga, aby problemy z wypłacalnością zadłużonego miały charakter stały. Wobec tego nie wystarcza, że od czasu do czasu nie starcza nam na zapłacenie rachunków.

Z reguły nie można oczekiwać, że dług zostanie uregulowany więcej niż jeden raz.

 

Na czym polega oddłużanie w Norwegii?

Oddłużanie w Norwegii (norw. gjeldsordning) to porozumienie pomiędzy Tobą a Twoimi wierzycielami, dotyczące sposobu spłaty możliwie największej części zadłużenia w ograniczonym okresie czasu, zazwyczaj 5 lat, w zamian za umorzenie zaległego zadłużenia. Porozumienie może również obejmować długi wobec sektora publicznego i zazwyczaj można je zawrzeć tylko raz w życiu. Kwota należna wierzycielom jest obliczana na podstawie wydatków i dochodów dłużnika.

 

Na co możesz liczyć?

Dokładne przeanalizowanie Twojej sytuacji finansowej

Przygotowanie strategii wyjścia z długów

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami

Stały kontakt w trakcie całej procedury oddłużania

q

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych już od dnia ogłoszenia «Gjeldsordning»

Zobowiązania finansowe to nie tylko niespłacone raty kredytowe. To również niespłacone zobowiązania wobec innych instytucji lub firm, które wszczęły postępowanie egzekucyjne wobec Ciebie. Prawdopodobnie z wieloma z nich możesz się bez problemu dogadać i umorzyć dług. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – pozwól, byśmy zrobili to za Ciebie.