1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lorentzenconsulting.no
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Lorentzen Consulting AS Ullern allé 93, 0381 Oslo
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: post@lorentzenconsulting.no
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 1. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: domene.shop
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • ubezpieczyciele
 • kancelarie prawne i windykatorzy
 • banki
 • organy publiczne
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 3. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Europejskiej Strefy Gospodarczej.
 1. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 1. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 

Personvernregler beskriver reglene for behandling av informasjon om deg, inkludert personopplysninger og informasjonskapsler.

 

 

 

 

 1. Generell informasjon

 

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet, som opererer på url: lorentzenconsulting.no

 1. Nettstedsoperatøren og personopplysningsadministratoren er: Lorentzen Consulting AS Ullern allé 93, 0381 Oslo
 2. Operatørens e-postadresse: post@lorentzenconsulting.no
 3. Operatøren er administrator av dine personopplysninger i forhold til opplysningene som er gitt frivillig på nettstedet.
 4. Nettstedet bruker personopplysninger for følgende formål:
 • Kjøring et kommentarsystem
 • Gjennomføring online chat-samtaler
 • Håndtering av henvendelser via skjemaet
 • Implementering av bestilte tjenester
 • Nyhetsbrevet
 • Incasso
 • Presentasjon av tilbudet eller informasjonen
 1. Nettstedet får informasjon om brukere og deres oppførsel på følgende måte:
 • Gjennom data som er frivillig oppgitt i skjemaer, som legges inn i operatørens systemer.
 • Ved å lagre informasjonskapselfiler i sluttapparater (såkalte “cookies”).

 

2.Databeskyttelsesmetoder som brukes av operatøren

 

 1. Stedene for innlogging og innlegging av personopplysninger er beskyttet i overføringslaget (SSL-sertifikat). Som et resultat blir personlige data og påloggingsdata som er angitt på nettstedet kryptert på brukerens datamaskin og kan bare leses på målserveren.

 

 

 1. Hosting

 

 1. Nettstedet er vert (teknisk vedlikeholdt) på operatørens server: domene.shop

 

 1. Dine rettigheter og tilleggsinformasjon om hvordan dataene brukes.
 1. I noen situasjoner har administratoren rett til å utlevere dine personlige data til andre mottakere, hvis det er nødvendig å utføre kontrakten som er inngått med deg eller å oppfylle forpliktelsene som påhviler administratoren. Dette gjelder slike grupper av mottakere:

 

 • vertsfirma på overdragelsesbasis
 • forsikringsselskaper
 • advokatfirmaer og inkaso
 • banker
 • offentlige myndigheter
 • autoriserte ansatte og tilknyttede selskaper som bruker dataene for å oppnå formålet med nettstedet
 • selskaper som tilbyr markedsføringstjenester til administratoren
 1. Personopplysningene dine er behandlet av administratoren ikke lenger enn det er nødvendig for å utføre relaterte aktiviteter som er spesifisert i separate forskrifter (f.eks. Om regnskap). Når det gjelder markedsføringsdata, blir ikke dataene behandlet i mer enn 3 år.
 2. Du har rett til
 • tilgang til dine personlige data,
 • rette på dem,
 • sletting,
 • behandlingsbegrensninger,
 • og dataportabilitet.
 1. Du har rett til å protestere mot behandlingen angitt i punkt 3.3 c) mot behandlingen av personopplysninger for å utføre de legitime interessene som administratoren forfølger, inkludert profilering, mens retten til å motsette seg ikke kan utøves hvis det er gyldig lovlig berettigede grunner for behandling av dine interesser, rettigheter og friheter, spesielt å etablere, etterforske eller forsvare krav.
 2. Administratorens handlinger kan påklages til Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo
 3. Sending oss personopplysninger er frivillig, men nødvendig for å drive nettstedet.
 4. I forhold til deg kan det iverksettes tiltak som består i automatisert beslutningstaking, inkludert profilering for å tilby tjenester under den inngåtte kontrakten og med det formål å utføre direkte markedsføring av administratoren.
 5. Personopplysninger overføres ikke fra tredjestater i henhold til bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger. Dette betyr at vi ikke sender dem utenfor EØG.
 1. Informasjon i skjemaer

 

 1. Nettstedet samler informasjon gitt frivillig av brukeren, inkludert personlige data, hvis de blir gitt.
 2. Nettstedet kan lagre informasjon om tilkoblingsparametere (tidsstempel, IP-adresse).
 3. Nettstedet kan i noen tilfeller lagre informasjon som letter koblingen av data i skjemaet med e-postadressen til brukeren som fyller ut skjemaet. I dette tilfellet vises brukerens e-postadresse inne i url til siden som inneholder skjemaet.
 4. Dataene som gis i skjemaet behandles for det formålet som skyldes funksjonen til et bestemt skjema, for eksempel for å behandle tjenesteforespørsel eller kommersiell kontakt, tjeneregistrering osv. Hver gang kontekst og beskrivelse av skjemaet tydelig informerer hva det brukes til.
 1. Administratorlogger
 1. Informasjon om atferden til brukere på nettstedet kan logges. Disse dataene brukes til å administrere nettstedet.
 1. Viktige markedsføringsteknikker
 1. Operatøren bruker statistisk analyse av nettstrafikk gjennom Google Analytics (Google Inc. basert i USA). Operatøren gir ikke personopplysninger til operatøren av denne tjenesten, men bare anonymisert informasjon. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens sluttenhet. Når det gjelder informasjon om brukerinnstillinger som er samlet inn av Googles annonseringsnettverk, kan brukeren se og redigere informasjon som kommer fra informasjonskapsler ved hjelp av verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatøren bruker remarketingteknikker som gjør det mulig å matche reklamemeldinger til brukerens oppførsel på nettstedet, noe som kan gi en illusjon om at brukerens personlige data blir brukt til å spore ham, men i praksis overføres ingen personopplysninger fra operatøren til reklameoperatører. Den teknologiske forutsetningen for slike aktiviteter er at informasjonskapsler er aktivert.
 3. Operatøren bruker Facebook-piksel. Denne teknologien betyr at Facebook (Facebook Inc. basert i USA) vet at en gitt person som er registrert i den bruker nettstedet. I dette tilfellet er det basert på data som han selv er administrator for, Operatøren gir ikke ytterligere personlige data til Facebook. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens sluttenhet.
 4. Operatøren bruker en løsning som automatiserer driften av nettstedet i forhold til brukere, for eksempel som kan sende en e-post til brukeren etter å ha besøkt en bestemt underside, forutsatt at han har samtykket til å motta kommersiell korrespondanse fra operatøren.
 1. Informasjon om informasjonskapsler
 1. Nettstedet bruker informasjonskapsler.
 2. Informasjonskapsler (såkalte “cookies”) er IT-data, spesielt tekstfiler, som lagres på nettstedsbrukerens sluttapparat og er ment for bruk av nettstedsidene. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, lagringstiden på sluttapparatet og et unikt nummer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Informasjonskapsler brukes til følgende formål:
 1. opprettholde nettsidens brukerøkt (etter innlogging), takket være at brukeren ikke trenger å legge inn påloggingen og passordet på hver underside av nettstedet;
 2. “; oppnå målene som er beskrevet ovenfor i seksjonen “Viktige markedsføringsteknikker”;
 1. Nettstedet bruker to grunnleggende typer informasjonskapsler: økt-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. Sessionscookies er midlertidige filer som lagres på brukerens sluttenhet til de logger ut, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleser). Vedvarende informasjonskapsler lagres på brukerens sluttapparat i den tiden som er angitt i parameterne for informasjonskapselfilen, eller til de blir slettet av brukeren.
 2. Programvare for å surfe på nettsteder (nettleser) lar vanligvis informasjonskapsler lagres på brukerens sluttenhet som standard. Nettstedsbrukere kan endre innstillingene i denne forbindelse. Nettleseren lar deg slette informasjonskapsler. Det er også mulig å automatisk blokkere informasjonskapsler. Detaljert informasjon om dette emnet finner du i hjelpen eller dokumentasjonen i nettleseren.
 3. Begrensninger for bruk av informasjonskapsler kan påvirke noen av funksjonene som er tilgjengelige på nettsidene.
 4. Informasjonskapsler plassert på nettstedsbrukerens sluttapparat kan også brukes av enheter som samarbeider med nettstedsoperatøren, spesielt følgende selskaper: Google (Google Inc. basert i USA), Facebook (Facebook Inc. basert i USA), Twitter ( Twitter Inc. basert i USA).
 1. Administrering av informasjonskapsler – hvordan uttrykker og trekker du tilbake samtykke i praksis?
 1. Hvis brukeren ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan han endre nettleserinnstillingene. Vi forbeholder oss at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendige for autentiseringsprosesser, sikkerhet, vedlikehold av brukerpreferanser, kan gjøre det vanskelig, og i ekstreme tilfeller kan forhindre bruk av nettsteder.
 2. For å administrere innstillinger for informasjonskapsler, velg nettleseren du bruker fra listen nedenfor og følg instruksjonene:

Og på mobil: