1

Umów się już dziś

Nie pobieramy opłat za przeanalizowanie sprawy.

Skonsultuj z nami swoją sprawę bezpłatnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bezpłatna konsultacja

Skattemelding w Norwegii rozliczenie podatkowe – sprawdź co musisz wiedzieć

Skattemelding w Norwegii – rozliczenie podatkowe  krok po kroku

Mieszkając na fiordami należy liczyć się z tym, że prędzej czy później nadejdzie czas na rozliczenie podatkowe – skattemelding w Norwegii. Okres rozliczeń z norweskim Urzędem Podatkowym (norw. Skatteetaten) ma miejsce w kwietniu, zaś w uzasadnionych przypadkach również i w maju. Co powinieneś wiedzieć?

Pierwsze, co powinieneś zrobić po przyjeździe i rozpoczęciu pracy, to pozyskać kartę podatkową. Jeśli już tu mieszkasz któryś rok z kolei, o wyrobienie tego dokumentu musisz postarać się w grudniu każdego roku. Karta podatkowa zawiera podstawowe informacje o podatkach, które musisz odprowadzić. Jeżeli nie zadbasz o jej wyrobienie, Urząd Podatkowy nałoży na Twojego pracodawcę obowiązek odliczenia 50% od uzyskanego przychodu.

 

Wstępne rozliczenie podatkowe – skattemelding w Norwegii

Na przełomie marca i kwietnia każdego roku Urząd Podatkowy udostępnia wstępne rozliczenie (norw. skattemelding). Masz do niego dostęp poprzez platformę Altinn, a jeżeli nie korzystasz z tego rozwiązania, dokument taki otrzymasz na zadeklarowany adres zamieszkania. Warto przy tym zadbać o aktualizację swojego wpisu w Folkeregister, jeżeli ten uległ zmianie. W przeciwnym razie Skatteetaten nie będzie w stanie się z Tobą skontaktować.

Wstępne rozliczenie podatkowe zawiera informacje, które Urząd Podatkowy pozyskał od Twojego pracodawcy, NAVu (jeżeli pobierasz świadczenia socjalne), banków oraz innych podmiotów. Jako podatnik masz obowiązek skontrolować skattemelding pod kątem poprawności danych. Gdyby okazało się, że informacje zawarte we wstępnym rozliczeniu są nieprawidłowe, masz możliwość zgłoszenia poprawek. Jeżeli tego nie zrobisz, Urząd Podatkowy uzna Twoje skattemelding za ostateczne rozliczenie podatkowe (norw. skattepjor).

 

Jakie jeszcze informacje dostarcza Ci skatteoppgjør  i skattemelding w Norwegii?

W otrzymanym wyniku rozliczenia podatkowego, znajdziesz informacje dotyczące zapłaconych odsetek od kredytów konsumpcyjnych. Dzięki temu będziesz w stanie stwierdzić, czy korzystasz z dobrej oferty kredytowej.

Jeżeli tak nie jest, możesz zastanowić się nad ofertą refinansowania dotychczasowych zobowiązań. Szczególnie, jeżeli masz ich kilka w różnych bankach. Może się okazać, że takie rozwiązanie pozwoli Ci płacić tylko jedną ratę, zamiast kilku, która będzie dodatkowo korzystniejsza finansowo. Ponadto możesz w ten sposób uzyskać większą kontrolę nad wydatkami i spłacaniem swojego zadłużenia.

Korekta skattemelding w Norwegii

Może się zdarzyć, że Twoje skattemelding będzie zawierało niepoprawne informacje. Jeżeli zaobserwujesz nieprawidłowości, możesz zgłosić korektę danych najpóźniej do 30. kwietnia. W szczególnych przypadkach termin ten można przesunąć na koniec maja. Sprawdzając poprawność informacji we wstępnym rozliczeniu podatkowym, szczególnie powinieneś zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • poprawność danych personalnych
  • zgodność kwot widniejących na zestawieniu rocznym od pracodawcy z kwotami na skattemelding
  • poprawność numeru konta bankowego
  • uwzględnienie wszystkich przysługujących Ci ulg
  • właściwe uwzględnienie długości Twojego pobytu w Norwegii

Jakie błędy Skatteetaten najczęściej popełnia?

Można wyróżnić szereg błędów, które urzędnicy Urzędu Podatkowego statystycznie najczęściej popełniają. Zazwyczaj jest to nieuwzględnienie wszystkich pracodawców, jeżeli było ich kilka w ciągu roku. Zdarza się również, że urzędnicy nieprawidłowo wyliczą Twój czas pobytu. W związku z tym przyznają nieprawidłowe koszty uzyskania przychodu.

Nie tylko urzędnicy popełniają błędy, dotyczą one także podatników. Na karcie podatkowej znajdują się informacje na temat przewidywanej wysokości dochodów za dany rok. Jeżeli w ciągu roku zmienią się Twoje zarobki, musisz dokonać zmian w tym dokumencie. W przeciwnym razie możesz spodziewać się nieprawidłowości w wysokości zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Rozliczenie podatkowe w Norwegii jest bardzo ułatwione. Nie musisz niczego wypełniać, ponieważ wszystkie niezbędne informacje zbierze za Ciebie Urząd Podatkowy. Do Twoich obowiązków należy skontrolowanie poprawności danych, które widnieją w otrzymanym skattemelding. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości, musisz je złożyć do 30. kwietnia (lub do końca maja w uzasadnionych przypadkach).