1

Umów się już dziś

Nie pobieramy opłat za przeanalizowanie sprawy.

Skonsultuj z nami swoją sprawę bezpłatnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bezpłatna konsultacja

Upadłość konsumencka w Norwegii

Upadłość konsumencka w Norwegii – co to jest?

Z prawnego punktu widzenia, upadłość konsumencka w Norwegii to moment, w którym nie jesteś w stanie spłacać na bieżąco swoich zobowiązań. Co ważne, nad fiordami nie istnieje rozróżnienie na to, czy jesteś osobą prywatną czy właścicielem firmy. Bankructwo to bankructwo – istnieje jedna definicja prawna i jeden sposób postępowania.

Upadłość konsumencka w Norwegii i Oddłużanie

Wiele osób jest zdania, ze po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dług zostaje umorzony. Ta opinia jest błędna, dług nie zostaje umorzony. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest oddłużanie (norw. gjeldsordning). Ugodę można osiągnąć poprzez dobrowolne porozumienie z wierzycielami, czyli tymi, którym jesteś winien pieniądze. Jeśli wierzyciele nie chcą zawrzeć takiego porozumienia, sąd może zarządzić przymusowe uregulowanie długu.

Celem tej procedury jest przywrócenie Ci kontroli nad Twoimi finansami.

Przeczytaj więcej o oddluzanie w norwegi.

Ochrona w trakcie postępowania

W czasie rozpatrywania sprawy, dłużnik posiada ochronę przed egzekucją należności przez wierzycieli. Powoływany jest syndyk, który przejmuje pieczę nad Twoim majątkiem, by następnie go spieniężyć i spłacić część zadłużenia. Istotną rolę odgrywa także biegły, który dokładnie bada wszelkie podjęte przez dłużnika działania sprzed okresu, w którym doszło do zadłużenia.

Ugoda jest najważniejsza

O tym, że warto rozmawiać i się dogadywać, każdy wie. Norweskie banki także zdają sobie z tego sprawę. Dlatego procedując upadłość konsumencką, w pierwszej kolejności sąd rozpatrzy, czy wierzyciel i dłużnik próbowali rozwiązać ich spór na drodze zawarcia ugody. Jeżeli osoba prowadząca sprawę stwierdzi, że istnieje szansa na takie rozwiązanie problemu, wszczęte zostanie postępowanie ugodowe. W przeciwnym razie sprawa potoczy się drogą upadłościową.

Postępowanie upadłościowe – Upadłość konsumencka w Norwegii

Warto nadmienić, że to wierzyciel zazwyczaj składa wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Możesz jednak wnioskować o to na własną rękę. Niezależnie od tego, kto jest wnioskodawcą, to w każdym przypadku powinien on dysponować środkami finansowymi, które umożliwią mu zabezpieczenie kosztów postępowania. Warto byś pamiętał, że norweskie sądy są niezwykle skrupulatne, zwłaszcza jeżeli chodzi o materiał dowodowy. Dlatego w trakcie postępowania wywiązuj się sumiennie ze swoich zobowiązań – dzięki temu będziesz mógł liczyć na szybkie i pozytywne zakończenie sprawy.