1

Umów się już dziś

Nie pobieramy opłat za przeanalizowanie sprawy.

Skonsultuj z nami swoją sprawę bezpłatnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bezpłatna konsultacja

Wpływ skatteoppgjør na twoje obecne i przyszłe kredyty

Wpływ skatteoppgjør na twoje

obecne i przyszłe kredyty

Zdolność kredytowa w Norwegii. Czerwiec jest miesiącem, w którym otrzymujesz swoje wyniki rozliczenia podatkowego za poprzedni rok – czyli po norwesku skatteoppgjør.  To nie tylko informacja o zwrocie podatku lub ewentualnej konieczności dopłaty. To również czas, w którym agencje ratingowe w Norwegii na nowo przeliczają Twoją zdolność kredytową w Norwegii. Jak zatem otrzymanie skatteoppgjør wpływa na obecne i przyszłe kredyty?.

Co to jest zdolność kredytowa w Norwegii ?

Zdolność kredytowa w Norwegii zależy bezpośrednio od Twojego zeznania podatkowego. Otrzymanie corocznego wyniku rozliczenia podatkowego oznacza, że Twoja zdolność kredytowa (norw.  kredittverdighetzostała na nowo obliczona.  Jest to nic innego, jak wzór matematyczny, do którego dodaje się wszystkie czynniki oznaczające sytuację materialną i życiową. Ostateczny wynik podaje się w formacie konkretnej liczby, który oznacza rating kredytowy. Zazwyczaj jest to liczba w przedziale od 0 do 1000, przy czym 1000 oznacza najwyższą możliwą zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa w Norwegii. Jakie jeszcze informacje dostarcza Ci skatteoppgjør?

W otrzymanym wyniku rozliczenia podatkowego, znajdziesz informacje dotyczące zapłaconych odsetek od kredytów konsumpcyjnych. Dzięki temu będziesz w stanie stwierdzić, czy korzystasz z dobrej oferty kredytowej.

Jeżeli tak nie jest, możesz zastanowić się nad ofertą refinansowania dotychczasowych zobowiązań. Szczególnie, jeżeli masz ich kilka w różnych bankach. Może się okazać, że takie rozwiązanie pozwoli Ci płacić tylko jedną ratę, zamiast kilku, która będzie dodatkowo korzystniejsza finansowo. Ponadto możesz w ten sposób uzyskać większą kontrolę nad wydatkami i spłacaniem swojego zadłużenia.

Co wpływa na zdolność kredytową w Norwegii?

Rating kredytowy zależy od wielu czynników. Do jednych z najważniejszych należy zaliczyć stabilność dochodów. Jeżeli są niestabilne lub wykazują malejący trend na przestrzeni dłuższego czasu, negatywnie to odbije się na Twojej zdolności kredytowej.

Osobna kwestią pozostają zadłużenia. Im są wyższe, tym niższy kredyt możesz uzyskać. Najważniejsza pozostaje jednak relacja osiąganych dochodów w stosunku do zaciągniętych zobowiązań finansowych. Nadrzędną zasadą jest, że im więcej zarabiasz, tym więcej kredytów możesz zaciągać.

Na ocenę kredytową wpływają również takie czynniki jak:

  • wiek kredytobiorcy – im jesteś młodszy, tym niższy będzie rating kredytowy
  • częsta zmiana adresu zamieszkania, co dla banku będzie oznaką niestabilności. Tym samym instytucja rozpatrująca wniosek może uznać Cię za osobę niegodną zaufania, co negatywnie wpłynie na rating kredytowy.